Sebastian Suchanowski Notatki programisty

1May/100

Programowanie na iPhone — FAQ

Będę starał się z czasem uzupełniać ten wpis najbardziej użytecznymi wskazówkami. Jeśli uważasz, że coś powinno się tutaj pojawić napisz.

P: Jak zrobić aplikację pełnoekranową?
O: Są dwa sposoby:

  • dodać właściwość UIStatusBarHidden (Status bar is initially hidden) do pliku info.plist i ustawić jej wartość na true,
  • wywołać metodę setStatusBarHidden w viewDidLoad danej klasy
[[UIApplication sharedApplication] setStatusBarHidden:YES animated:NO]

P: Jaki jest rozmiar ikony aplikacji?
O: Ikona powinna mieć rozmiar 57×57 [px] i nie musisz sie martwić jeśli chodzi o zaokrąglone rogi ani charakterystyczny efekt, ponieważ wszystko to zostanie zrobione automatycznie.

Share!

This post is also available in: angielski

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

(required)

No trackbacks yet.