Sebastian Suchanowski Notatki programisty

21Apr/130

PCH file built from a different branch

Po aktualizacji XCode’a do najnowszej wersji (Version 4.6.2 (4H1003)) niektórzy z Was mogą napotkać problem opisany poniżej:

PCH file built from a different branch ((clang-425.0.27)) 
than the compiler ((clang-425.0.28))

Na szczęście rozwiązanie go jest bardzo proste i ogranicza się do wyczyszczenia projektu (SHIFT+CMD+K or Product->Clean).

1May/100

Programowanie na iPhone — FAQ

Będę starał się z czasem uzupełniać ten wpis najbardziej użytecznymi wskazówkami. Jeśli uważasz, że coś powinno się tutaj pojawić napisz.

P: Jak zrobić aplikację pełnoekranową?
O: Są dwa sposoby:

  • dodać właściwość UIStatusBarHidden (Status bar is initially hidden) do pliku info.plist i ustawić jej wartość na true,
  • wywołać metodę setStatusBarHidden w viewDidLoad danej klasy
[[UIApplication sharedApplication] setStatusBarHidden:YES animated:NO]

P: Jaki jest rozmiar ikony aplikacji?
O: Ikona powinna mieć rozmiar 57×57 [px] i nie musisz sie martwić jeśli chodzi o zaokrąglone rogi ani charakterystyczny efekt, ponieważ wszystko to zostanie zrobione automatycznie.